NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Katolík, protestant, muslim a žid spolu při večeři diskutují.
Katolík: „Mám takové jmění, že se chystám koupit Citibank!”
Protestant: „Já jsem tak bohatý, že si koupím General Motors!”
Muslim: „Já jsem pohádkově bohatý princ a hodlám koupit Microsoft!”
Potom se všichni obrátí na žida.
Ten si zamíchá kafe, potom opatrně položí lžičku na stůl, upije trochu,
podívá se na všechny a ledabyle prohodí: „Já ale nic z toho neprodávám!”

Moše přijde na radu k rabínovi: “Co mám dělat, syn fetuje, dcera šlape, žena mi utekla a vyhodili mě z práce. Poraď!”
“Udělej si cedulku: ‘Takhle to nebude pořád,’ a pověs si ji na zeď!”
Za půl roku přijde Moše znovu: “Díky rebe – žena se mi vrátila, dostal jsem krásný místo, syn se vyléčil a úspěšně podniká, dcera se výborně vdala!”
Rebe: “A co cedulka na zdi? Visí?”
“Ovšem.”
“Tak ji nesundávej!”

Móricek chodí do katolické školy. Katecheta vykládá žákům o večerní modlitbě.
“Tak co, Pepíku, co děláš před spaním?” – “Čistím si zuby.” – “No, dobře.
A co děláš ty, Frantíku?” –
“Čtu si v posteli.” – “No, taky dobře, ale to není ono, na co se ptám,” praví katecheta nespokojeně,
“Tak se zeptám jinak. Co dělají, Móricku, před spaním tví rodiče?”
Móricek se zdráhá: “Pane katecheto, já to vím, vy to víte – ale je to otázka pro první třídu?”

Pan Kohn si v restauraci prohlíží jídelní lístek a pak povídá vrchnímu: “Tedy, pane vrchní, porce kuřete za sto korun… Nezdá se vám nerozumné zabíjet tak drahé zvíře?”

Přijde Roubíček ke Kohnovi do krámu. Nakoupí si a platí.
Kohn mu podává stvrzenku se slovy: „Roubíček, vezmou si ten papír.“
„Kohn, já ho ale nepotřebuji; já jim věřím.“
„Ne, ne. Musej si to vzít. To je to Babišovo EET!“
„Kohn, nechaj si to. Já nic nechci.“
„Roubíček, ale je na to nový zákon.“
„Vzpamatujou se, Kohn. My Židi a Nový zákon…?“

U zdi nářků se kývají a rozmlouvají dva židé.
Jak dlouho sem choděj?
Pět let.
A za co se modlej?
Abych se dostal z tý bídy.
A pomoh jim Všemohoucí?
Ne. Někdy mám pocit, jako bych mluvil do zdi…

U vchodu do synagogy je nápis:
Vstoupit do chrámu bez pokrývky hlavy je stejný hřích jako cizoložství.
Někdo tam připsal:
Zkusil jsem obojí. Nelze srovnávat.

Rabín hledá ženicha pro svou dceru.
Chce, aby do rodiny přišel zbožný mladík a tak chce nápadníky vyzkoušet.
Všem třem položí stejnou otázku:
Je šábes a tudíž není dovoleno dotýkat se peněz, ale ty jdeš po ulici
a před tebou leží šek na milion dolarů. Co uděláš?
První: Nevidím ho, protože je šábes.
Druhý: Stoupnu si na něj a počkám do zítřka.
Třetí: No… jestli je opravdu na milion, tak ho popadnu
a seru na šábes, na vás i na vaši dceru!

Aaron Karpeles zemřel a přišel do nebe. Vidí dvě brány, vpravo s cedulí „Vstup pro ty, co celý život museli poslouchat mamele“
Fronta se táhla až za horizont. Vlevo cedule „Vstup pro ostatní“ a tam není ani noha. Zamíří nalevo a anděl se ptá: „Víš jistě, že jsi tu správně?“
Aaron odpoví: „To nevím, ale mamele říkala: Až zemřeš a přijdeš do nebe, tak tam budou dvě brány. Chraň tě pánbůh, jestli půjdeš nalevo.“

Ředitel Mautner si celé odpoledne užívá u své milenky a má se vrátit domů. Mitzi se ho ptá, co řekne doma manželce…
“No, co bych jí říkal jiného, než pravdu? Jen prosím vezmi tyhle boty a venku před domem je zašpiň o trávu a hlínu…” Obleče se, špinavé boty hodí do aktovky a jede domů. Hned za dveřmi se jej manželka vyptává:
“Tak co, Robert, kde jsi byl celé odpoledne, ani nezavoláš, já tady trnu strachem…”
“No kde bych byl, Rebeko, u milenky, kde jinde? Je mladá, blonďatá, hubená, říkám jí Mizti a platím ji garsonku. A milovali jsme se dnes třikrát…”
“Že ty si nedáš pokoj s hloupými řečmi, Roberte! Podle těch bot jsi byl zase celé odpoledne na golfu…”

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír