NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Ve výběhu si užívají dvě opice. Velmi prudérní paní ten pohled pobuřuje. Zavolá proto zřízence, ať s tím něco okamžitě udělá, že je nechutné se takhle chovat před návštěvníky, obzvláště když to vidí i malé děti..
Zřízenec se chvíli na paní dívá a potom se zeptá, jak by si to představovala, co by jako měl udělat..
“Nu.. hoďte jim tam třebas banán.. ať přijdou na jiné myšlenky..” radí paní.
Zřízenec si jí pozorně prohlédne a zeptá se: “Paní, Vás by v tu chvíli opravdu zajímal nějaký banán??”

„Jak můžeš jít na ryby zrovna, když se chci s tebou hádat?!“ vzteká se manželka.
„Tak začni, miláčku, já jsem za dvě tři hodinky zpět!“

Dva kamarádi popíjejí a jeden se začne druhému svěřovat:
„Nevím, co už mám dělat, když se vracím v noci domů z hospody. Než vjedu na příjezdovou cestu ke garáži, vypnu motor, pak světla a zajedu tam setrvačností. Potom si sundám boty, po špičkách vyjdu schody nahoru a v koupelně se potichu odstrojím. Opatrně si lehnu do postele, ale žena se stejně vzbudí a začne na mě ječet!“
„Kamaráde, ty máš úplně špatný přístup k věci. To já do garáže vletím, až skřípou brzdy, vyřítím se po schodech nahoru, hodím boty do skříně, skočím do postele, plácnu ji přes zadek a zeptám se: ‚Jsi taky tak nadržená, jako já?‘
A ona předstírá, že je v hlubokém spánku.“

Starší italský muž, šel do místního kostela na zpověď a povídal:
“Otče! V době druhé světové války zaklepala naléhavě na moje dveře krásná židovská žena a požádala mě, aby jsem ji ukryl před nacisty.
Tak jsem ji schoval do podkroví.”
Kněz odpověděl:”To je úžasné, ale za to se nemusíte zpovídat”
“Je toho víc otče, ona se mi za to začala odvděčovat sexem.Bylo to
několikrát za týden a někdy i v neděli dvakrát”
Kněz řekl: “To bylo dávno a tím, co jsi udělal, jste se oba vystavili
do velkého nebezpečí, mladí lidé však na základě těchto okolností mohou
lehko podlehnout slabosti těla. Ale jestli jste opravdu politovali vaše slabosti, tak je vám odpuštěno.”
“Děkuji Vám otče. To je velká úleva mému svědomí. Mám však ještě jednu otázku.”
“A jakou?” zeptal se kněz.
“Mám jí říct, že už je po válce??”

Před ruinou rodinného domu stojí dva muži. Majitel domu a šéf stavební firmy. Majitel
domu říká:
,, Potřeboval bych dům po mejdanu rychle uvést do původního stavu, než se manželka
vrátí z lázní…!”

Rozdíl mezi manželkou a pastičkou na myši je minimální. Obě jsou nalíčené. Ale pastička na myši občas sklapne.

Nastal Armagedon. Miliardy lidí se shromáždily před nebeskými branami a čekaly.
Z nebes se ozval otcovský hlas: „Vítejte v nebi.
Ženy se shromáždí k individuálním pohovorům před branami jedna až pět.
Muži budou odbavováni následovně: ti, kteří byli v rodinách dominantní,
seřadí se před bránou číslo šest. Ti, kteří byli doma ovládáni,
seřadí se před bránou číslo sedm.“ Nastane velký mumraj, až jsou všichni v řadách. Před bránou ovládaných mužů je sto kilometrů dlouhá fronta.
Před branou dominantních mužů stojí jediný. Z nebe shůry se ozve nahněvaný, ale stále otcovský hlas: „Co to s vámi je, muži? Měli byste se za sebe stydět!
Stvořil jsem vás k obrazu svému – a vy jste všichni byli pod pantoflem!“
Obrátil se k onomu jedinému muži před bránou dominantních:
„Měli by se od tebe učit, můj synu! Řekni jim, jak jsi to dokázal,
že jediný stojíš před branou dominantních mužů?“
Muž se chvíli ošíval a pak povídá: „Mě sem postavila moje stará.“

Janek byl místním hasičem. Jednou pomáhal hasit veliký požár. Přišel celý utahaný domů. Žena už na něj čekala, tak se hned svlékl a že půjde spát. V tom ho žena prosí, aby došel ještě na dvůr zkontrolovat jestli je dobře zavřená brána. Tak se Janek zas obleče a jde ven. Přes plot ho zdraví soused a povídá: “Janku, proč jsi tak černý?”
“Hasili jsme, ne?”
“V železničářské uniformě???”

Sedí takhle rodinka u stolu a otec povídá:
„Koupím prase, bude zabijačka, uděláme klobásky, jitrničky…“
V zápětí se napřáhne a vrazí synovi takovou facku, až spadne ze židle.
Manželka na to: „Co to proboha děláš? Proč ho biješ?“
Otec na to: „Už ho vidím, debila, jak to žere bez chleba…

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír