NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Když se narodil Ježíš, obklopovali ho osli a voli…
Mno a někteří vybraní lidé,
jsou jimi obklopeni po celý jejich život

Čtyřicetiletá žena utrpí srdeční záchvat. Na operačním stole spatří Boha a ptá se ho, jestli přežije. Bůh jí odpoví, že bude žít ještě dalších 40 let.
Když se zotaví, rozhodne se využít toho, že je ještě v nemocnici, nechá si liposukcí odstranit přebytečný tuk, vycpat silikonem prsa a rty, narovnat nos, zmenšit zadek, odstranit vrásky a další plastické úpravy, aby omládla. Rozhodla se, že těch dalších 40 let života prožije jako „fešanda”.
Když po poslední operaci vychází z nemocnice srazí ji na přechodu sanitka a je po ní.
Znovu se ocitne tváří v tvář Bohu a spustí: „Ty lumpe! Copak jsi mi neslíbil, že budu žít ještě dalších 40 let?!?”
Bůh odpoví: “No týýý krávo, ale to ti teda přísahám, že jsem tě fakt nepoznal!!!”

O’Brien žil na venkově sám, jen se svým psem. Ten mu však jednoho pošel. O’Brien se vydal na farnost za knězem: „Otče, pošel mi pes, bytost, která mi byla nejbližší. Bylo by možno za to ubohé stvoření odsloužit mši?” Kněz byl laskavý, leč neoblomný: „Obávám se, že to nejde. Nemůžeme sloužit mše za zvířata. Ale, jestli mohu poradit, dole v údolí je jakási podivná církev, nikdo pořádně neví, v co věří a co vyznávají. Třeba by mohli něco udělat pro to ubohé stvoření.” O’Brien se zaradoval. Ještě se na odchodu zeptal: „Myslíte, otče, že 1000 dolarů bude na ten obřad stačit?” Kněz ho rychle vtáhl zpátky na faru: „Matko sedmibolestná, člověče zlatý! Proč jste neřekl hned, že ten pes byl katolík?”

A stvořil Bůh zem a viděl, že je to dobrý…
Tak stvořil rostliny a usoudil, že je to taky dobrý…
Stvořil teda i zvířata a zjistil, že jsou taky celkem fajn…
A tak stvořil muže a zjistil, že ten je taky v pohodě …
Nakonec stvořil Bůh ženu, potom se na ní podíval
a zamrmlal si: “No co, tak se bude malovat…”

Ateista rybaří na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadne Lochnesská příšera.
Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu.
Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla.
On v úděsu zařval: “Ach, Bože, pomoz mi!”
Z nebe se ozve hromový hlas: “Myslel jsem, že ve mě nevěříš!”
“Ale no tak, Bože, nech toho! Před dvěma minutama jsem nevěřil ani na Lochnessku!!!

Nastal Armagedon. Miliardy lidí se shromáždily před nebeskými branami a čekaly.
Z nebes se ozval otcovský hlas: „Vítejte v nebi.
Ženy se shromáždí k individuálním pohovorům před branami jedna až pět.
Muži budou odbavováni následovně: ti, kteří byli v rodinách dominantní,
seřadí se před bránou číslo šest. Ti, kteří byli doma ovládáni,
seřadí se před bránou číslo sedm.“ Nastane velký mumraj, až jsou všichni v řadách. Před bránou ovládaných mužů je sto kilometrů dlouhá fronta.
Před branou dominantních mužů stojí jediný. Z nebe shůry se ozve nahněvaný, ale stále otcovský hlas: „Co to s vámi je, muži? Měli byste se za sebe stydět!
Stvořil jsem vás k obrazu svému – a vy jste všichni byli pod pantoflem!“
Obrátil se k onomu jedinému muži před bránou dominantních:
„Měli by se od tebe učit, můj synu! Řekni jim, jak jsi to dokázal,
že jediný stojíš před branou dominantních mužů?“
Muž se chvíli ošíval a pak povídá: „Mě sem postavila moje stará.“

Ze všech chlapů na zemi
jsou nejlíp na tom bozi.
Z nebeských výšin čumí
ženským mezi kozy!

Přijde paní s dítětem k faráři a ten se ptá:
“Opravdu to dítě chcete pokřtít?
Nebylo by lepší ho obětovat?”

Před nebeskou bránou postává hlouček lidí a klopí zraky. Po očku pozorují ty, kdo vcházejí dovnitř, a šťouchají do sebe:„Já ne, ty se běž zeptat…“
Svatý Petr vyhlédne a pobaveně povídá:
„Á, ateisti, pěkně vítám! Vy si teď musíte připadat jako úplní idioti, co?“

Na molu u jezera sedí Marie a Josef. Komíhají nohama ve vodě. Před nimi se po hladině prochází nešťastný Ježíšek a se slzami v očích říká:
„Mamí, já se chci taky koupat!“

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír