NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Nastal Armagedon. Miliardy lidí se shromáždily před nebeskými branami a čekaly.
Z nebes se ozval otcovský hlas: „Vítejte v nebi.
Ženy se shromáždí k individuálním pohovorům před branami jedna až pět.
Muži budou odbavováni následovně: ti, kteří byli v rodinách dominantní,
seřadí se před bránou číslo šest. Ti, kteří byli doma ovládáni,
seřadí se před bránou číslo sedm.“ Nastane velký mumraj, až jsou všichni v řadách. Před bránou ovládaných mužů je sto kilometrů dlouhá fronta.
Před branou dominantních mužů stojí jediný. Z nebe shůry se ozve nahněvaný, ale stále otcovský hlas: „Co to s vámi je, muži? Měli byste se za sebe stydět!
Stvořil jsem vás k obrazu svému – a vy jste všichni byli pod pantoflem!“
Obrátil se k onomu jedinému muži před bránou dominantních:
„Měli by se od tebe učit, můj synu! Řekni jim, jak jsi to dokázal,
že jediný stojíš před branou dominantních mužů?“
Muž se chvíli ošíval a pak povídá: „Mě sem postavila moje stará.“

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír