NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

NEÚPROSNÁ PROGNÓZA

Na hřbitově kostra
Pravila mi zvostra
Ať si co chceš tvrdíš
Zítra do hlíny prdíš

Skrývačka – najdi ve verši ukryté jméno firmy:

Čtyřicet tun ryb smrdí od Blavy.
PůjDe za to někdo do šatlavy?

Španělský král byl na návštěvě u britského dvora.
Královna Alžběta II. jej vzala na projížďku Londýnem na otevřeném kočáře,
taženém desetispřežím nádherných bílých koní. Když se vraceli do areálu paláce, jeden ze zadních koní ze sebe vydal nejhlasitější prd, jaký se kdy donesl ke španělskému i britskému uchu.
Královna se začervenala, naklonila se ke svému hostu a povídá: “Převelice se omlouvám!”
A španělský panovník odpoví:
“A já si myslel, že to byl ten kůň!

TELEKUCHTĚNÍ

Leží mi to v hlavě
Jak lze žíti zdravě
Když je plná telka
Tučného žrádélka

HOŘKÁ PRAVDA

Myslíme že jsou tupci
Parlamentu členové
Oni jsou možná trubci
My určitě troubové

Ptá se na Václavském náměstí reportér okolojdoucích:
“Co byste řekl, pane, na naši vládu? Je dobrá, nebo špatná?”
“No, když mám být upřímný, tak si myslím, že je dobře placená!”

Dcera se chystá na májovou zábavu
a ptá se matky:
„Mami, co mám udělat, abych vynikla mezi ostatními?“
„Oblékni se…“

Malé děvčátko se ptá své matky: “Mami, můžu vzít psa na procházku kolem našeho domovního bloku?”
Matka odpoví: “Ne, protože hárá.”
“Co to znamená?” zeptá se dítě.
“Běž se zeptat tatínka. Myslím, že je v garáži.”
Malé děvčátko jde do garáže a říká: “Tati, můžu vzít Belle na procházku kolem našeho domovního bloku?
Ptala jsem se maminky, ona ale řekla, že pes hárá a abych se šla zeptat tebe.”
Otec řekl: “Přiveď Belle sem.”
Vzal hadr, namočil jej do benzínu, potřel jím zadní část psa, aby zakryl zápach, a řekl:
“Dobrá, můžeš jít. Ale drž Belle na vodítku a obejdi s ní blok jenom jednou.”
Malé děvčátko se psem odešlo. Za několik minut se ale vrátilo a pes na vodítku chyběl.
Překvapený otec se zeptal: “Kde je Belle?”
Malé děvčátko odpovědělo: “Asi v polovině cesty kolem bloku jí došel benzín a nějaký pes se ji teď snaží dotlačit domů.”

MATĚJSKÁ

Na svatého Matěje
Zase se nic neděje
Žádná pouť a binec
Jen covidový blbinec

Třeba to vyjde
Potkají se dva myslivci:
„Proč jdeš na hon v takovémhle hrozném počasí?“
„Možná budu mít dneska štěstí a nějakého zajíce zabije blesk!“

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír