NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Móricek chodí do katolické školy. Katecheta vykládá žákům o večerní modlitbě.
“Tak co, Pepíku, co děláš před spaním?” – “Čistím si zuby.” – “No, dobře.
A co děláš ty, Frantíku?” –
“Čtu si v posteli.” – “No, taky dobře, ale to není ono, na co se ptám,” praví katecheta nespokojeně,
“Tak se zeptám jinak. Co dělají, Móricku, před spaním tví rodiče?”
Móricek se zdráhá: “Pane katecheto, já to vím, vy to víte – ale je to otázka pro první třídu?”

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír