NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Starší italský muž, šel do místního kostela na zpověď a povídal:
“Otče! V době druhé světové války zaklepala naléhavě na moje dveře krásná židovská žena a požádala mě, aby jsem ji ukryl před nacisty.
Tak jsem ji schoval do podkroví.”
Kněz odpověděl:”To je úžasné, ale za to se nemusíte zpovídat”
“Je toho víc otče, ona se mi za to začala odvděčovat sexem.Bylo to
několikrát za týden a někdy i v neděli dvakrát”
Kněz řekl: “To bylo dávno a tím, co jsi udělal, jste se oba vystavili
do velkého nebezpečí, mladí lidé však na základě těchto okolností mohou
lehko podlehnout slabosti těla. Ale jestli jste opravdu politovali vaše slabosti, tak je vám odpuštěno.”
“Děkuji Vám otče. To je velká úleva mému svědomí. Mám však ještě jednu otázku.”
“A jakou?” zeptal se kněz.
“Mám jí říct, že už je po válce??”

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.