NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Ve vzdálenosti 9.800 metrů vzhůru od obce O. došlo ke srážce dvou dopravních letadel, při níž naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech, neboť letadla měla ten den již po šichtách a letěla do letadlových garáží. V troskách obou letadel, rozesetých po obci O. byly nalezeny obě černé skříňky, z nichž vyšlo jasně najevo, že srážku zavinilo první letadlo, jež na křižovatce leteckých dopravních cest u velkého mraku nedalo druhému letadlu přednost zprava. Letecká inspekce vyvodila z této vážné letecké nehody důsledky a rozhodla se na křižovatce u velkého mraku nainstalovat stopku a to v obou křižujících se směrech. Neosvědčí-li se toto opatření bude tato vzdušná křižovatka do budoucna řízena světelně.

Z trestného činu přípravy vraždy upečením s následkem pozření byla obviněna důchodkyně J. Ž. B.(267 let). Celá hrůzostrašná záležitost se podle jediných svědků, sourozenců J. a M., měla udát v jejím lesním domě, situovaném uprostřed hlubokého hustého lesa. Obviněná důchodkyně J. Ž. B. vlákala dotyčné svědky do zmíněného domu a za účelem jejich vykrmení je zavřela do chlívku v interiéru domu. Cílem vykrmení svědků mělo být jejich všestranné ztloustnutí a následné upečení na zajištěné lopatě v interiérové peci na tuhá paliva. Celý její ďábelský plán však byl narušen důvtipem svědků, kteří se stavěli hloupějšími, než jsou a žádostí o předvedení úkonu usednutí na lopatu předešli upečení vlastních těl. Za tento opovrženíhodný čin byl zlotřilé důchodkyni J.Ž.B. soudními orgány zabaven její lesní dům a po jeho důkladném prozkoumání skupinou kunsthistoriků a restaurátorů, kdy z něj byly sňaty nepůvodní svrchní vrstvy, bylo zjištěno, že se jedná o původní perníkovou stavbu ze XVII. století a jako taková byla zařazena na seznam UNESCO a okamžitě
rozprodána pod rukou zahraničním mlsounům.

K hromadné dopravní nehodě došlo ve večerních hodinách na kruhovém objezdu u rybníka. Za padajícího soumraku se zde srazilo osm neosvětlených koní s jedenácti koňmi špatně osvětlenými. Všechny posádky uvedených koní utrpěly vážná zranění, kromě šesti koní, na nichž nikdo neseděl. Ze tří koní bylo dokonce nutno, přivolanými koňskými řezníky, vyřezat řidiče a jejich sedm spolupasažérů koňogenem a vystříhat koňskými nůžkami. Pět zachraňovaných osob, bohužel, zákrok
nepřežilo, neboť mokří od koňské krve vyklouzli záchranářům z rukou, skutáleli se z kruhového objezdu a utopili se v přilehlém rybníce.

Píše Sidonius Jiro

 

 

 

 

 Sdílet:

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír