NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

User banner image
User avatar
  • Sidonius Jiro

Bio :
Zrozen dne druhého ve znamení Štíra, let tucet po polovině století dvacátého.

Dvacátého druhého roku po události této chápe se tužek, per a štětců, jakož i barviček všelikých a vytvářeti počíná díla dvojrozměrná.

Během dvou jar dalších Absolutoriem oboru výtvarného na Konzervatoři lidové obdařen jest.

Od dob těch povětšinu života svého, co maléř povolání svobodného se živí.

V letech prvních tisíciletí třetího, nedlouho před zánikem jeho, co autor vtipův, kreslených jakož i epigramův psaných, s periodikem Dikobraz zvaným spolupracuje jakož i s jeho dvojčetem, jež Podvobraz slulo.

Roky čtyři před završením milénia druhého a stejně tak i letopočtu památného dvoutisícího, participace jeho doložena jest na exhibici zahraniční, jež zvána byla „Eurohumor – Salone Internazionale del Sorriso“ a konána v městě Cuneo italském v letech těch.

Účasten byl též roku prvního století tohoto soutěže mezinárodní humoru kresleného až v daleké zemi turecké „Aydin Dogan International Cartoon Competition“ slující.
Vtípek jeho kreslený zde do sborníku „Aydin Dogan International Cartoon Competition´s Album 2001 zařazen byl.

V době současné, co kresléř i písmák textův i veršův roztodivných s periodikem českým, Tapír přezdívaným, spolupráci vzájemnou pěstovati si dovoluje.

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír