NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

 
Soustem pro útvar myslivecké policie, konkrétně pro její čenichací oddělení, se stal v minulém honebním období případ paní Nory N. z Č. Lesa. Háravá paní Nora se nachomýtla při sběru hub a jiných lesních pochutin přímo do centra myslivecké soutěže o nejlepšího jamníka, což se jí stalo osudným. Všichni přítomní norníci, jinak spořádaní psi, ji při soutěži zavětřili a jeden po druhém se začali zahlubovat do její, pro ně patrně v rámci soutěže zajímavé jámy a hledali v ní škodnou. Čenichací oddělení myslivecké policie doslova vyčenichalo, že ač u poškozené Nory N. žádná škodná prokázána nebyla, ani v jámě, ani mimo ní, jmenovaná utrpěla značnou škodu na své pověsti, svrchním oděvu, spodním oděvu, jakož i předně jemnou jamní újmu.

Známý politik a velitel sněmovního podvýboru pro kontrolu finančních toků Bc. Č. Uráček byl obviněn, že odklonil tok finančních toků na své konto a připravil tak stát, bajvočko, o sedm set padesát milionů korun. Obviněný politik se dostavil k soudnímu přelíčení a obhajoval se tím, že nejednal úmyslně, že se pouze spletl. Když mu po této obhajobě chtěl soud přitečenou částku odebrat, změnil politik výpověď a hájil se tím, že vůbec nevěděl, že se to nesmí. Tyto argumenty mu soudci, s přihlédnutím k nakloněným tokům ke svým kontům, uznali a s napomenutím, aby to víckrát nedělal mu odpustili. Odtečené miliony se, bohužel, nepodařilo dohledat, ani na kontě politikovy manželky mezi jejími jinými miliony. Politikovi byla přiznána náhrada za soudní výlohy šest milionů korun za jeho oblek a obuv, neboť tyto byly značně opotřebeny třením a chůzí ve větrném počasí do budovy soudu. Tato částka bude ve státním rozpočtu kompenzována zákoným opatřením ve vývařovnách pro chudé, kde bude normalizován výdej polévky, zredukované ze dvou mastných ok na jedno, na osobu.

Trestného činu hnití za živa se dopustil již takto osmkrát nesoudně trestaný recidivista PHDr, RNDr, D. R., Dr. (40+), jenž svým jednáním ohrožoval většinovou společnost (40-) nechutným imaginárním hnilobným zápachem. Tento rafinovaný, dvakrát soudně vystudovaný recidivista s trojitým doktorátem ,byl však, díky ostražitosti ještě většinovější společnosti (30-), okamžitě odhalen, řádně zpacifikován a umístěn do internačního tábora pro přestárlé spoluobčany (40+) k řádnému dohnití.

Píše: Sidonius Jiro

 

 

 

 

Sdílet:

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír