NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

 

 

 

Velice neobvyklý případ vyšetřovala Hajná policie České republiky v posledním honebním období v mysliveckém sdružení PIC Vychrtlá Lhota. Člen tohoto sdružení, zasloužilý honebník Sláva Flinta vykazoval v tomto honebním období ve svém mysliveckém výkazu podezřelé úlovky. V sobotu, týden před další sobotou skolil údajně lišku obecnou, zajíce ušáka a dva plísňáky. Následující sobotu to byl kanec obecný, dva ušáci a tři plísňáci. A následující dokonce nic obecného ani ušatého, ale zato osm plísňáků. Důkladným vyšetřením totožnosti neznámých skolených živočichů a konzultací s ÚMH (Ústav myslivecké hantýrky) bylo zjištěno, že se jedná o živočichy hovořící cizí anglickou řečí, vylézající s rukama nad hlavou z křoví a volající: Plís nou, plís nou! Myslivci Flintovi byl na základě tohoto zjištění odňat titul zasloužilý honebník a byl degradován do hodnosti vysloužilého hanebníka.

Náhradu škody požaduje známý estét a hudební kritik PCHDr. Jára Vybrušucho od známého pěveckého dua Bleva a Šašek. Tento kritik se z pracovních důvodů nechal zlákat na jejich koncert v domově pro přestárlé, ještě starší a mrtvé u nedalekého městečka. Na tento koncert se dostavil ve svém dvouřadém pracovním kritickém obleku a zaujal polohu spícího brouka, při níž okamžitě usnul. Jeho vytříbený sluch však stále pracoval a již při prvních tónech písně „Blbá orchidej“ nevydržel, vyslal signál do mozku, ten kritika probudil a ten si znechucením celou jednu řadu svého dvouřadého obleku poblil. Nyní tedy žádá na duu odškodnění, jinak naň hodlá podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu genocidy dobrého vkusu na svých spoluobčanech.

Do fronty občanů, jdoucích zaplatit povinné daně ze všeho možného i nemožného, před pokladnou Finančního úřadu v B., se vmísil stokrát soudně netrestaný daňově poplatný kapsář a po chvilce nenápadného řádění vybral takto z kapes daňových poplatníků šestnáct pytlů peněz, jež si během dopoledne nenápadně odtahal do připraveného vozu Ford Jogurt, slizké barvy a zmizel na sousední FÚ, kde zaplatil osm pytlů daň z kapsářské živnosti. Okradení daňoví poplatníci byli nuceni dojít si domů pro jiné kapsy dalších peněz a zaplatit urychleně předepsané daně. Jelikož daňově poplatný kapsář taktéž splnil svou daňovou povinnost, nevznikla státu žádná škoda a je možno s úlevou konstatovat, že tentokrát se opravdu nic nestalo a vše je tak, jak má být.

Píše Sidonius Jiro

 

 

Sdílet:

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír