NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Učitel dopravní školy se ptá:
“Můžeš uvést délku železničních tratí v Čechách?”
“Ve kterém roce?”
“To je jedno.”
“Tak tedy…
V roce 1410: 0 kilometrů”

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.