NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Přijde Mikuláš do Jedličkova ústavu v Praze a říká: “Milé děti, kdo mi zazpívá písničku,
dostane dáreček a kdo mi zatancuje, dostane dárečky dva.” Vtom jeden chlapeček vstane,
začne nekoordinovaně mávat rukama, točit se dokola a řvát: “Íaoeáááííaoeááaaeghrha!”
Mikuláš se na něj podívá a dodá: “A kdo bude dělat kraviny, nedostane nic.”

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.