NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Pan Novák si jde na víkend vyzvednout manželku do nemocnice, jenže Marie Novákové jsou tam dvě.
Jedna má AIDS a druhá Alzheimra. Dokumentace se nějak pomotala a nikdo neví, která má co.
Pan Novák žádá lékaře, aby mu poradil, co má dělat.
Doktor odvětí: Nejlepší bude, když jí odvedete do lesa a tam jí necháte. Jestli se vrátí domů, tak s ní nespěte!

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.