NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Německý turista zmateně bloudí Varšavou, a tak po chvíli zastaví místního domorodce a zeptá se ho: “Prosím Vás, kde je tady historické centrum?” Polák si ho změří od hlavy k patě, zašklebí se a odsekne: “To se zeptej svého dědy, ty debile.”

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.