NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Na okraji propasti Macocha stojí dva policajti a jeden muž. Koukají do propasti
a muž říká:
,, Nechápu, že skočil. Z letadla se s padákem skočit bál…!”

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.