NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Paní učitelka omylem spadne do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí. V klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří paní učitelku, zděšeně se jí ptá:
„Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!“
„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já si myslela, že je velká přestávka!“

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.