NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Premiér přijde na zasedání vlády se dvěma papíry. Vytáhne první:
„Zde jsou vyjmenována opatření, která pokud schválíme, budou se mít lidé dobře až do konce života.”
Vytáhne druhý papír: „A zde je schválený a podepsaný seznam těch lidí…“

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.