NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Nyní mají principálové a ředitelé divadel čas, aby aktualizovali historické divadelní hry na současnou dobu. Aby jim porozuměla i mladá generace. Například ve hře Maryša by stálo za úvahu přepracovat klíčový dialog:
“Odkud máš to kafe?”
“Od žida…”
Nabízí se verze:
“Odkud máš to kafe?”
“Od Vietnamce.”
“Od Vietnamce? V Lidlu neměli?”

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír