NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

8. ročník MFKH se uskuteční v termínu od 3. června 2023

8th year ICF will be held from June 3rd 2023

Téma:

Stvoření světa
1– Přijímáme kreslené vtipy pouze na zadané téma

2– Celkový počet vtipů od jednoho autora: 3 ks

3– Vtipy nesmí být již jednou oceněné z jiných soutěží

4– Vtipy se zasílají pouze elektronicky pomocí formuláře (viz níže) nebo na e-mail: mfkh@email.cz

5– Termín dodání vtipů nejpozději do 30. 3. 2023

6– Technické parametry kreseb musí být: min 300 DPI, formát JPG, PNG nebo PDF.

7– Autor zasláním vtipů souhlasí, že:
a) pořadatel smí použít vtipy pro potřeby propagace akce
b) vtipy mohou být použity v humoristickém magazínu Tapír

Ubytování: Vystavující autoři mají ubytování zdarma.
Ubytování zajišťujeme jen v termínu od 2.6. do 4.6.2023
Zajišťujeme ubytování max. pro dvě osoby, tj. autor a jeden doprovod. Výjimku tvoří malé děti. Pokud přijede autor se svými dětmi, tak ubytování zajistíme i pro ně.
Závazná rezervace nejpozději do 30. března 2023 na e-mail: mfkh@email.cz

Ocenění vítězných prací:
1. Místo 15.000 CZK
2. Místo 10.000 CZK
3. Místo   5.000 CZK

RULES:

Creation of the world
1- We accept cartoons only on the topic you entered

2- Total number of cartoons per author: 3 pieces

3- A cartoon must not have won an appraisal at previous competitions

4- Cartoons should only be sent electronically using the form (see below) or on: mfkh@email.cz

5- Deadline March 30th, 2023

6- The technical parameters should be as follows: at least 300 DPI; JPG-, PNG-or PDF-format

7- By sending their cartoons, the author agrees with the following:
a) The organizer can use the cartoons for the promotional purposes of this International Festival of Cartoons
b) The cartoons will be used in Tapír, magazine of humor and satire

Award Winning Works:
1st Prize 15.000 CZK
2nd Prize 10.000 CZK
3rd Prize 5.000 CZK

Vše o festivalu na / All about the festival at

www.zlatytapir.cz

Sdílet:

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír