NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

7. ročník MFKH se uskuteční v termínu od 11.–16. července 2022

7th year ICF will be held from 11.–16. July 2022

Téma: Jídlo a pití
(restaurace, pivnice, kuchařské umění, hosté restaurací, následky po alkoholu apod.)
1– Přijímáme kreslené vtipy pouze na zadané téma
2– Celkový počet vtipů od jednoho autora: 3 ks
3– Vtipy nesmí být již jednou oceněné z jiných soutěží
4– Vtipy se zasílají pouze elektronicky pomocí formuláře (viz níže) nebo na e-mail: mfkh@email.cz
5– Termín dodání vtipů nejpozději do 30. 4. 2022
6– Technické parametry kreseb musí být: min 300 DPI, formát JPG, PNG.
7– Autor zasláním vtipů souhlasí, že:
a) pořadatel smí použít vtipy pro potřeby propagace akce
b) vtipy mohou být použity v humoristickém magazínu Tapír
Ocenění vítězných prací:
1. Místo 15.000 CZK
2. Místo 10.000 CZK
3. Místo   5.000 CZK
RULES: Food and drink
(restaurants, pubs, culinary arts, customers, the consequences of alcohol, etc.)
1- We accept cartoons only on the topic you entered
2- Total number of cartoons per author: 3 pieces
3- A cartoon must not have won an appraisal at previous competitions
4- Cartoons should only be sent electronically using the form (see below) or on: mfkh@email.cz
5- Deadline April 30th, 2022
6- The technical parameters should be as follows: at least 300 DPI; JPG-, PNG-or PDF-format
7- By sending their cartoons, the author agrees with the following:
a) The organizer can use the cartoons for the promotional purposes of this International Festival of Cartoons
b) The cartoons will be used in Tapír, magazine of humor and satire
Award Winning Works:
1st Prize 15.000 CZK
2nd Prize 10.000 CZK
3rd Prize 5.000 CZKon

Vše o festivalu na / All about the festival at

www.zlatytapir.cz

Sdílet:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír