NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

User banner image
User avatar
  • Ivo Chadžiev

Bio :
Keď kreslí humor Ivo Chadžiev opäť býva u nás pod Tatrami pekne veselo. Talentovaný všestranný výtvarník Ivan Chadžiev (1975) z Podbrezovej, budúci výtvarný pedagóg.

Ivo Chadžiev konzumenta svojho vzácne výtvarného kultivovaného humoru dlho nehľadal. Šancu mu ponúkol obrázkový časopis Život. A účasť na výstavách a súťažiach, úspechy a ocenenia laické aj odborné (Nové Zámky), ho povzbudili a dodali mu zdravé tvorivé sebavedomie, ktoré ho posúva krok za krokom, pomaly a isto dopredu. Do ozajstného „kartún“ sveta sa zdarne katapultoval v r. 2010 svojou účasťou na úspešnom projekte Výtvarná pocta Adolfovi Bornovi, v spoločnosti takých veľmajstrov výtvarnej humornej skratky ako sú Močalov (RF), Ľ. Vaněk, Plotěná, Suchý (ČR), Dmitruch, Semedjajev (Ukrajina), Frankowski (Poľsko), Kisháziová (Maďar-sko), Feldstein (USA), Gľonda, Hudák, Jurko, Regítko, či Jakubec a Fiťma…

Ivo Chadžiev dlho nepremýšľal aké umenie chce robiť. Má rád ľahkosť bytia, byť vysporiadaný so svojím umeleckým svetom. Svoje pocity a postoje, témy a myšlienky, výtvarný rukopis, si jasne definoval. Chce byť úprimný a komunikatívny. Vsadil na vieru vo svoje skvelé výtvarne sily, humorné až absurdné videnie sveta a originálnu kultivovanú a bohatú tvorivú objavnú fantáziu. Výtvarný klasik, realista s odvahou „ars art and creation“, nechce nič neopakovať, radšej napredovať a byť novátorom. Nevyčnievať, ale ani byť niekam zaškatuľkovaný. Tak ako si to žiada výtvarný trend súčasnosti.
Bc. Ivo Chadžiev, študuje na Pedagogickej fakulty UMB – Katedra výtvarnej tvorby a edukacie, v Banskej Bystrici. Karikatúra nie je pre neho hlavným výtvarným motívom, skôr zaujímavým „art“ doplnkom a tvorivým ventilom.

Chceš víc humoru?

Máš rád humor a chceš ho dostávat až do schránky? Předplať si náš humoristický časopis Tapír