NEJZDRAVĚJŠÍ WEB V ČR – 0 % tuku, 0 % cukru, 0 % koronaviru, 100 % humoru

Před ruinou rodinného domu stojí dva muži. Majitel domu a šéf stavební firmy. Majitel
domu říká:
,, Potřeboval bych dům po mejdanu rychle uvést do původního stavu, než se manželka
vrátí z lázní…!”

Probíhá přesun této webové stránky

Některé obrázky mohou chybět. Tyto obrázky se nahrávají.